Intelligens är bra för hälsan

Finns det någon koppling mellan intelligensen och vår hälsa?

Först och främst, vad är intelligens egentligen?

En bra definition på intelligens är förmågan att särskilja på saker och ting - och därmed förstå dem bättre, samt att därefter kunna använda informationen för att fatta bra beslut för ett gott liv.

Vi kommenterar det som är aktuella nyheter i världen just nu.

Psykisk & mental hälsa

Personlig utveckling, att lära och klara mera, kompetensutveckla sig, sociala färdigheter, bättre kommunikation, hantera livet bättre etc